OVER ONS

WELKOM BIJ NBBM GROUP
kantoor

NBBM GROUP

De NBBM GROUP heeft als missie om een groot aandeel in de belangen van de Surinaamse onroerend goed markt te veroveren. Dit willen ze bereiken door strategische aankopen en het reserveren van onroerend goed. De NBBM Group houdt zich ook bezig met het aankopen van strategische grond met daarin voorkomende enorme hoeveelheden natuurlijke mineralen (schelpzand, opvulzand, natuur basecourse, etc.). Al deze activiteiten moeten leiden naar een bepaalde vorm van kostenleiderschap, waarbij de NBBM GROUP grootschalig inkoopt en reserveert om tegen de laagst mogelijke concurrerende prijzen onroerend goed en/of mineralen aan te bieden aan de klanten.

Om dit doel te bereiken, is het nodig om een keuze te maken tussen de verschillende activiteiten die binnen de onroerend goed markt voorkomen. Ons bedrijf heeft as arbeidsterrein:

  1. Projectontwikkeling met het accent op het werken voor eigen rekening en risico en/of in opdracht van derden, particulieren en institutionele beleggers.
  2. De opdracht in onroerend goed met 2 sporen karakter.
    • Aankoop van bruto terreinen met het doel te reserveren voor de projectontwikkeling.
    • Aankoop van zowel bebouwd als onbebouwd onroerend goed met de bedoeling om zonder noemenswaardige toegevoegde waarde een positief bedrijfsresultaat te realiseren.
  3. Het maken van taxatie rapporten in opdracht van zowel kopers, verkopers en financierders.
  4. Bemiddeling bij de aan- en verkopen van onroerend goed en de financiering daarvan.

ONS LOGO

Het logo symboliseert de vakgebieden, waarin de NBBM GROUP zich begeeft, nl.
makelaardij (driehoek stelt een dak van een woning voor) en
gebiedsontwikkeling (de horizon en een terrein verdeeld in kavels). Door de
afbakening van een vierhoek, worden de verschillende vakgebieden tot 1
geheel gebracht en vormen ze een eenheid. Op deze manier wordt de naamgeving
“NBBM GROUP” gesymboliseerd.

Voor de bedrijfskleuren is er gekozen voor bruin, groen en wit. De kleur
bruin staat voor ervaring, veiligheid en stabiliteit, de kleur groen staat
voor groei, vertrouwen, duurzaamheid en frisheid, terwijl de kleur wit
eenheid symboliseert.

nbbm-logo